Entrenador

Sergi Baguer

Ajudant

Pol Cantero

Delegat

Roger Calzada

Contacte

areatecnica@fchandbol.com

DOSSIER INFORMATIU I AUTORITZACIONS CESA 2020