EQUIP TÈCNIC

GABRIEL MARTORELL

Director Tècnic FCH i Responsable del Programa CATH

ERIC BOSSER

Coordinador Tècnic del programa CATH

EDGAR PÉREZ

Preparador Físic CATH