Des de la Federació Catalana d’Handbol, es fa palesa la necessitat de treballar, d’una manera explícita i coordinada amb tots els clubs afiliats, la no discriminació per raó de gènere en cap àmbit d’actuació del món de l’handbol. Per la qual cosa, Volem implementar un “Pla d’Igualtat”, el qual ja hem començat a treballar, que potencií l’aplicació de polítiques transversals amb perspectiva de gènere en totes les activitats i actuacions que es desenvolupin des de la pròpia federació i/o els seus clubs.

La missió del pla és la d’impulsar actuacions adreçades a corregir els desequilibris existents entre dones i homes dins l’àmbit de l’handbol federat a tots els nivells, fomentant mecanismes d’intercanvi de coneixements i d’experiències que facin possible avançar cap a la igualtat efectiva.

Els eixos principals del Pla versen al voltant de millorar en equitat, participació, visibilitat i comunicació.

Equitat
Reconèixer i acceptar les diferències existents entre tots dos sexes i entendre-les amb l’objectiu que dones i homes puguin gaudir de l’handbol en igualtat d’oportunitats i amb el mateix reconeixement.

Participació
Ampliar la participació de les dones en tots els àmbits i estaments de l’handbol: jugadores, entrenadores, àrbitres, gestores i dirigents. Cal potenciar treballant especialment l’accés a càrrecs de responsabilitat, que permetin intervenir en la presa de decisions.

Visibilitat
Mostrar les aportacions que les dones han fet i fan al món de l’handbol i en tots els àmbits, fent-les visibles com a referents (jugadores, àrbitres, tècniques, gerents…) per a les noves generacions.

Comunicació
Afavorir la presència de les dones als mitjans de comunicació, i vetllar perquè la cobertura en els mitjans de comunicació sigui equilibrada entre l’handbol femení i el masculí garantint la visibilitat de les dones en totes les facetes que desenvolupen d’aquest esport.

FES ARRIBAR EL FULL D’ADHESIÓ a secretaria@fchandbol.com.