DIRECTIUS/VES FCH

Jaume Fort Mauri – President 
Lydia Pena Paris – Vicepresidenta
Maria del Mar Latorre – Vicepresidenta
Ricardo Nuez Boira – Vicepresident i president CCA
Gabriel Teodoro Lara – Secretari
Juan José Federico Martínez – Tresorer
José Maria del Rosal Asensio – Vocal
Glòria Turón Auladell – Vocal
José Ramírez Ayala – Vocal
Gonzalo Romero Gamboa – Vocal
José Gabriel Simón Carreño – Vocal i Delegat de Tarragona i Terres de l’Ebre
Manela Blázquez Boya – Vocal i Delegada de Girona
Núria Fàbregas Bujón – Vocal i Delegada de Catalunya Central
Albert Gómez Subarroca – Vocal i Delegat de Lleida