Secretaria CCA cca@fchandbol.com
Àrea Social areasocialcca@fchandbol.com
Direcció Tècnica dtecnicacca@fchandbol.com
Designacions arbitrals designacionscca@fchandbol.com
Anotadors i Cronometradors anotadors-cronometradors@fchandbol.com
Delegats Federatius delegatsfederatius@fchandbol.com