Entrenador

Bernat Fradera

Ajudant/Delegada

Cecilia Campins

Contacte

areatecnica@fchandbol.com