Entrenador

Toni Alférez

Ajudant

Lluc Aumautell

Delegada

Laia Faixó

Contacte

areatecnica@fchandbol.com